SALSE

Ketchup tubo Biffi gr.280
BIFFI

€ 1.90
IVA inclusa
 

Maionese biffi gr.143
BIFFI

€ 1.30
IVA inclusa
 

Maionese Biffi gr.180
BIFFI

€ 2.05
IVA inclusa
 

Maionese tubo bIFFI GR.247
BIFFI

€ 2.40
IVA inclusa
 

Pesto senz'aglio gr.190
BIFFI

€ 3.30
IVA inclusa
 

Salsa cocktail Biffi gr.180
-

€ 2.40
IVA inclusa
 

Salsa guacamole gr.200
BIFFI

€ 2.50
IVA inclusa
 

Salsa rosa gr.405
-

€ 2.90
IVA inclusa
 

Salsa Tartare bif. gr. 180
BIFFI

€ 2.50
IVA inclusa
 

Salsa THAI gr.300
-

€ 2.90
IVA inclusa
 

Salsa Tonnè bif. gr.180
BIFFI

€ 2.35
IVA inclusa